Tự động hóa

Sự vận hành

Tự động hóa bao gồm việc sử dụng các thiết bị và hệ thống điều khiển khác nhau như máy móc , quy trình trong nhà máy , nồi hơi , và lò xử lý nhiệt , chuyển mạch trên mạng điện thoại , lái và ổn định tàu, máy bay cũng như các ứng dụng và phương tiện khác với mức giảm năng lượng. sự can thiệp của con người. Các ví dụ bao gồm từ bộ điều nhiệt gia dụng điều khiển nồi hơi đến hệ thống điều khiển công nghiệp lớn với hàng chục nghìn phép đo đầu vào và tín hiệu điều khiển đầu ra. Tự động hóa cũng đã tìm được chỗ đứng trong ngành ngân hàng. Nó có thể bao gồm từ điều khiển bật tắt đơn giản đến các thuật toán cấp cao đa biến về độ phức tạp của điều khiển.

Giá trị

Trong loại vòng điều khiển tự động đơn giản nhất, bộ điều khiển so sánh giá trị đo được của một quy trình với giá trị đặt mong muốn và xử lý tín hiệu lỗi kết quả để thay đổi một số đầu vào cho quy trình, theo cách mà quy trình vẫn ở điểm đặt của nó. bất chấp sự xáo trộn. Điều khiển vòng kín này là một ứng dụng phản hồi tiêu cực cho hệ thống. Cơ sở toán học của lý thuyết điều khiển được bắt đầu vào thế kỷ 18 và phát triển nhanh chóng vào thế kỷ 20. Thuật ngữ tự động hóa , lấy cảm hứng từ từ tự động trước đó (xuất phát từ automaton ), không được sử dụng rộng rãi trước năm 1947, khi Ford thành lập bộ phận tự động hóa. Chính trong thời gian này ngành công nghiệp đã nhanh chóng áp dụng các bộ điều khiển phản hồi , được giới thiệu vào những năm 1930.

Related Blog

Tự động hóa

Leave a CommentYour email address will not be published.