Công nghiệp bán dẫn ?

Chất bán dẫn

Là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất bán dẫn hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng.

Chất bán dẫn, đôi khi được gọi là mạch tích hợp (IC) hoặc vi mạch, được làm từ các nguyên tố tinh khiết, điển hình là silicon hoặc germani hoặc các hợp chất như gali arsenide. Trong một quá trình gọi là pha tạp, một lượng nhỏ tạp chất được thêm vào các nguyên tố tinh khiết này, gây ra những thay đổi lớn về độ dẫn điện của vật liệu.

Vai trò của chúng trong việc chế tạo các thiết bị điện tử, chất bán dẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta

Chất bán dẫn là bộ não của điện tử hiện đại.

Chất bán dẫn là thành phần thiết yếu của các thiết bị điện tử, tạo nên những tiến bộ trong truyền thông, điện toán, chăm sóc sức khỏe, hệ thống quân sự, giao thông vận tải, năng lượng sạch và vô số ứng dụng khác.

Sự phát triển của công nghệ bán dẫn trong suốt 50 năm qua đã làm cho các thiết bị điện tử nhỏ hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn

Các công ty bán dẫn thường tổ chức hoạt động của mình xung quanh hai giai đoạn chính của sản xuất chất bán dẫn: thiết kế và sản xuất. Các công ty chỉ tập trung vào thiết kế được gọi là các công ty “không có nhà máy”, trong khi các công ty chỉ tập trung vào sản xuất được gọi là “các xưởng đúc”. Các công ty bán dẫn thực hiện cả hai điều này được gọi là Nhà sản xuất thiết bị tích hợp hoặc IDM.

Related Blog

Leave a CommentYour email address will not be published.