Tự động hóa

Tự động hóa mô tả một loạt các công nghệ giúp giảm sự can thiệp của con người vào các quy trình, cụ thể là bằng cách xác định trước các tiêu chí quyết định, mối quan hệ của quy trình con và các hành động liên quan, cũng như thể hiện những xác định trước đó trong máy móc. Tự động hóa đã đạt được bằng nhiều phương tiện khác nhau bao gồm cơ khí , thủy lực , khí nén , điện , thiết bị điện tử và máy tính , thường là sự kết hợp. Các hệ thống phức tạp, chẳng hạn như các nhà máy , máy bay và tàu hiện đại thường sử dụng sự kết hợp của tất cả các kỹ thuật này. Lợi ích của tự động hóa bao gồm tiết kiệm lao động, giảm lãng phí, tiết kiệm chi phí điện , tiết kiệm chi phí vật liệu và cải thiện chất lượng, độ chính xác và độ chính xác.