Van điện từ Nordson

Nordson Corporation là nhà sản xuất hàng đầu về máy áp dụng chất
lỏng và bột ,chất kết dính và chất trám kín cho nhiều loại sản phẩm
tiêu dùng và công nghiệp trong quá trình sản xuất . Máy móc do
Nordson chế tạo tác động đến cuộc sống hàng ngày trên khắp thế
giới. bằng cách tạo ra các sản phẩm khả thi như nhãn nhạy cảm với
áp suất, tã giấy, hộp và hộp chắc chắn cũng như đồ hộp thực phẩm
và đồ uống không ăn mòn.

Các hệ thống Nordson cũng liên kết với nhau và áp dụng lớp hoàn
thiện cho ô tô, thiết bị, đồ nội thất và các thành phần máy tính. Công ty không chỉ sản xuất máy móc và thiết bị mà còn phát triển phần mềm và các công nghệ điều khiển liên quan cần thiết để tổng hợp thiết bị và hệ thống của mình với hoạt động của khách hàng .

Van điện từ Nordson

Hiển thị kết quả duy nhất