Phớt John Crane

Từ phốt cơ khí đến thiết bị lọc, các sản phẩm của chúng tôi trang bị cho các hoạt động quan trọng nhằm đáp ứng những thách thức của ngày mai với độ tin cậy, an toàn và hiệu quả.
Nghành công nghiệp:
Dầu khí
Trong các ứng dụng dầu khí, độ tin cậy và an toàn là rất cần thiết. Để hỗ trợ các hoạt động mang tính quan trọng và được quản lý chặt chẽ trong ngành, John Crane cung cấp nhiều dịch vụ đổi mới và giải pháp kỹ thuật ứng dụng.
Type 8648VRS
TEMPERATURE LIMITS: -4°F to 400°F / -20°C to 204°C
Type 48LP
TEMPERATURE LIMITS: -40°F to 500°F/-40°C to 260°C
Type 2648
Type 34 Elastomer O-ring Pusher Seal
Type 3648
Phớt máy nén John Crane
Phớt máy bơm John Crane
API 682-qualified, Dual Pressurized Cartridge, Type “A” O-ring Pusher Seal
Type 4620P
Type 48VBF
Type 48HP
Type 48LP
Type 48MP
Type 48SC
Type 48XP
Type 5610/5610Q/5610L
Type 5610D/5620D
Type 5610V/VQ/VP
Type 5620/5620P
Type 586
Type 58B
Type 58U
Type 8610/8620
Type FFET
Type JCS1
Type JCS2
Integrated Double Mechanical Seal for Demanding Conditions
Type R33
General Purpose Short (L1S) DIN O-ring Pusher Seal
Type RRAL/RREL
Type RREP / RRDP
Type SB1A
Type SB2/Type SB2A
Type SEW
Sản xuất điện
Nhiều sản phẩm của John Crane đáp ứng cụ thể nhu cầu của ngành sản xuất điện bằng cách cải thiện năng suất và hiệu suất của các hoạt động quan trọng.

Phớt John Crane

Hiển thị kết quả duy nhất