Ống nối Elaflex

Khe co giãn ELAFLEX RED SPOT
Khe co giãn ELAFLEX YELLOW BAND
Khe co giãn THÉP VÀNG ELAFLEX
Khe co giãn ELAFLEX THÉP VÀNG HNBR
Khe co giãn ELAFLEX YELLOW BAND LT
Khe co giãn ELAFLEX ORANGE BAND
Khe co giãn ELAFLEX GREEN BAND
Khe co giãn ELAFLEX WHITE BAND

Khe co giãn cao su loại ERV-GS DN25 đến DN1000
ERV-G DN25 đến DN1000
Khớp nối giãn nở cao su ROTEX DN25 đến DN1000
ERV-R DN25 đến DN1000
Rotex.300.10.SS
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải đỏ ERV-R DN250, mặt bích L=130 mm DIN PN10 RVS 316 Ti
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải màu đỏ ERV-R ZS với thanh giằng DN300, mặt bích L=130 mm DIN PN10 RVS 316 Ti
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải màu đỏ ERV-R ZS với thanh giằng DN500, mặt bích L=200 mm
Thép mạ kẽm DIN PN10
ERV-GS 50.16 VSD
ERV-GS 125.16 VSD
Khe co giãn cao su Elaflex dải đỏ loại ERV-R DN250, mặt bích L=130 mm Thép mạ kẽm DIN PN16
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải đỏ ERV-R VSD có chân không xoắn ốc DN65, mặt bích L=130 mm
Thép mạ kẽm DIN PN16
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải đỏ ERV-R VSD có chân không xoắn ốc DN200, mặt bích L=175 mm
Thép mạ kẽm DIN PN10
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải màu đỏ ERV-R ZS với thanh giằng DN80, mặt bích L=160 mm
Thép mạ kẽm DIN PN16
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải màu đỏ ERV-R ZS với thanh giằng DN300, mặt bích L=200 mm
Thép mạ kẽm DIN PN10
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải màu đỏ ERV-R ZS với thanh giằng DN800, mặt bích L=250 mm
Thép mạ kẽm DIN PN10
Khe co giãn Elaflex EPDM loại dải đỏ ERV-R VSR
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải đỏ ERV-R VSR có vòng đỡ chân không DN450, mặt bích L=250 mm
Thép mạ kẽm DIN PN10
Khe co giãn cao su Elaflex loại dải màu đỏ ERV-R ZS với thanh giằng và lớp lót PTFE DN300, mặt bích L=130 mm
Thép mạ kẽm DIN PN10

Ống nối Elaflex

Hiển thị kết quả duy nhất