Máy mài CNC Darex

Trong suốt hành trình 50 năm của mình, Darex Industrial đã liên tục
đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, giúp chúng tôi luôn dẫn đầu
trong lĩnh vực mài dụng cụ cắt. Từ các máy mài đơn giản nhưng
đáng tin cậy như V390 của chúng tôi đến các máy mài CNC hoàn
toàn có thể lập trình như XPS-16+ của chúng tôi, Darex đã cách mạng
hóa cách bảo trì công cụ, giúp tăng hiệu quả, năng suất và tiết kiệm
chi phí cho khách hàng

Model PP11115GF
Model PP12660GF
Model LEX500
Model PP11125GF
Model LEX450
Model PP16052GF
Model PP12666GF
Model PP16050GF
Model SA10173AF
Model LEX400
Model LEX050
Model SA11638TA
Model PP16060GF
Model SA16484TA
Model SA16402TA

Hiển thị kết quả duy nhất