Máy đo áp suất Tek-Trol

Dòng sản phẩm của Tek-Trol tối ưu hóa hiệu quả quy trình bằng cách đo chất
lỏng và khí, bằng cách điều khiển các thiết bị tự động và quan trọng nhằm mang
lại khả năng kiểm soát cực kỳ tốt đối với các quy trình công nghiệp và bằng cách
cung cấp các giải pháp phân tích đạt được chất lượng đẳng cấp thế giới.

Tek-Trol cung cấp thiết bị đo áp suất, mức, lưu lượng và nhiệt độ trong các ứng dụng trên tất cả các ngành công nghiệp chế biến – bao gồm dầu khí, điện, thực phẩm, Dược phẩm, nhiên liệu sinh học, hóa chất, nước và nước thải, v.v.

Máy đo áp suất Tek-Trol

Hiển thị kết quả duy nhất