Động cơ M+S Hydraulic

Các sản phẩm:
MLHM 8 , MLHM 12.5 ,MLHM 20 ,MLHM 32, MLHM 40, MLHM 50, MLHP 630 ,MLHP 500 ,MLHP 400 , MLHP 315, MLHP 250 , MLHP 200 , MLHP 160, MLHP 125, MLHP 100 , MLHP 25 ,MLHP 32
Động cơ thủy lực MM
> Áp suất : 140 bar
> Tốc độ dòng chảy : 8 – 50cc/vòng
> Tốc độ : 400 – 1950 vòng/phút
> Mô-men xoắn : 1 – 5 daNm
Động cơ thủy lực MR
> Áp suất : 200 bar
> Tốc độ dòng chảy : 51 – 397 cc/vòng
> Tốc độ : 150 – 775 vòng/phút
> Mô-men xoắn : 13 – 60 daNm
Động cơ thủy lực HKU
> Áp suất : 50 bar
> Tốc độ : 160 Lpm
Model – Van ống cuộn, gerotor dạng cuộn
MLHRW 50, MLHRW 400 , MLHRW 315, MLHRW 250, MLHRW 200 ,MLHRW 125 , MLHRW 100 , MLHRW 80 .
CTNH 125 , CTNH 160 , CT200 , CTNH 235, CT300 , CT250 , CTNH 315 , CT300 , CTNH 370 , CT400, CTNH 470, CTNH 500, CTNH 535, CTNH 550
Model – Van đĩa, gerotor dạng cuộn
MSWM 160 -MSWM 200
MSWM 250 -MSWM 315
MSWM 400
MTK 160- MTK 200
MTK 250- MTK 315
MTK 470- MTK 500
HKU…/3,4,7
HKU…/4PB
HKUQ…/4
HKUSD…/…/4
HKU(S)…/5(D)(T)(E)
HKUS…/5RDT
HKUL…/5DT
HKUM…/4(PB)
HKUM…/5DT
HSFA
B/MR 80 , B/MR 100 , B/MR 125, B/MR 160, B/MR 160 CB , B/MR 250 CB , B/MR 315 CB , B/MR 400 CB
SW500B350V
TW500350…V

Động cơ M+S Hydraulic

Hiển thị kết quả duy nhất