Đầu kẹp khí nén MicroCentric

MicroCentric được thành lập vào năm 1969. 50 năm phát triển kỹ thuật tiên tiến và sản xuất chất lượng cao đã mang lại cho MicroCentric danh tiếng là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ gia công chính xác.

Mỗi sản phẩm MicroCentric đều được hỗ trợ bởi thiết kế ưu việt, vật
liệu chất lượng cao nhất và tay nghề chính xác để mang lại hiệu suất
đáng tin cậy, lâu dài và độ chính xác chưa từng có.

MicroCentric nổi tiếng về việc xây dựng các sản phẩm gia công có độ
chính xác và độ chính xác chưa từng có. Hầu hết các mâm cặp chính
xác của MicroCentric đều có độ chính xác lặp lại tiêu chuẩn là
0,0001″ (0,002mm) và nhiều mẫu có độ chính xác trong khoảng
0,00005″ (0,001mm).

Đầu kẹp khí nén MicroCentric

Hiển thị kết quả duy nhất