Dao phay rãnh Whitney Tool

Whitney Tool được công nhận là nhà sản xuất hàng đầu về dao phay rãnh và rãnh then kiểu Woodruff, cũng như Counterbores, Counterbore Pilot, T-Slot, dovetail và các dao phay đặc biệt khác bao gồm cả mũi khoan và mũi khoan kết hợp.

Ngoài ra, chúng tôi còn sản xuất các dụng cụ mài Burr-Zit™ và Handi-
Burr™. Burr-Zit™ là công cụ loại bỏ ba via kiểu kẹp quần áo nguyên
bản có thể làm sạch cả hai mặt của lỗ đã khoan, đục lỗ hoặc doa trong
một thao tác, ngay cả khi chỉ tiếp cận được một mặt.

Whitney Tool chế tạo nhiều loại dao phay loại cán và trục chính được
chế tạo theo yêu cầu bằng thép tốc độ cao, coban, đầu cacbua và
cacbua rắn.

Hiển thị kết quả duy nhất