Cuộn cảm Dongan

Dongan sản xuất máy biến áp, cuộn cảm và các thiết bị nâng cao chất lượng điện năng khác cho các công ty trên toàn cầu.

Dongan có lịch sử lâu dài trong việc xây dựng các sản phẩm đáng tin
cậy. Được thành lập tại Albany, New York vào năm 1909, lúc đó được
gọi là Công ty Dụng cụ Điện Dongan. Được đặt tên theo Thống đốc
Thomas Dongan—thống đốc thuộc địa đầu tiên của Lãnh thổ New York
—công ty lần đầu tiên sản xuất ampe kế và vôn kế cho ngành kinh
doanh ô tô đang phát triển. Lyle J. Hicks, một kỹ sư điện, đã mua lại
công ty và sau đó chuyển nó đến Detroit, Michigan, nơi nó được đổi
tên thành Công ty Sản xuất Điện Dongan.

Hiển thị kết quả duy nhất