Cảm biến là thiết bị tạo ra tín hiệu đầu ra nhằm mục đích cảm nhận một
hiện tượng vật lý. Theo định nghĩa rộng nhất, cảm biến là một thiết bị,
mô-đun, máy hoặc hệ thống con phát hiện các sự kiện hoặc thay đổi
trong môi trường của nó và gửi thông tin đến các thiết bị điện tử khác,
thường là bộ xử lý máy tính.

Sensor được sử dụng trong các vật dụng hàng ngày như nút thang máy. Cảm ứng và đèn làm mờ hoặc sáng khi chạm vào đế và trong vô số ứng dụng mà hầu hết mọi người không bao giờ biết đến. Với những tiến bộ trong máy vi mô và nền tảng vi điều khiển dễ sử dụng , việc sử dụng sensor đã mở rộng ra ngoài các lĩnh vực truyền thống về đo nhiệt độ, áp suất và lưu lượng,chẳng hạn như cảm biến MARG .

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.