Cảm biến lưu lượng Badger Meter

Cảm biến lưu lượng cánh quạt dòng Badger Meter SDI mang lại hiệu suất tuyệt vời để đo lưu lượng chất lỏng trong các hệ thống đường ống kín trong một gói tiết kiệm, dễ lắp đặt.
Đồng hồ đo lưu lượng FC-5000
Máy tính lưu lượng công nghiệp & nhỏ gọn hiển thị tốc độ dòng chảy, tổng và trạng thái rơle.
Badger Meter Series 4000
Badger Meter Series 4000 là một thiết kế nội tuyến, có dòng chảy sử dụng bánh công tác sáu cánh tiếp tuyến. Dòng 4000 có sẵn ở các kích cỡ ống 1/2″, 3/4″, 1″ và được đúc bằng vật liệu PVC hoặc PVDF.
Máy đo lưu lượng dòng xoáy VN2000
Badger Meter Series 220
Máy đo lưu lượng điện từ Badger Meter M5000
Máy đo lưu lượng điện từ Badger Meter M1000
Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Badger Meter M1000 được thiết kế đặc
biệt cho nước công nghiệp/nước thải, nhà máy máy móc, phương
tiện và các ứng dụng quy trình trộn.

Hiển thị kết quả duy nhất