Cảm biến Hontko

Được thành lập vào năm 1989, HONTKO cung cấp một số loại cảm biến cho thị trường tự động và công nghiệp. Bắt đầu vào năm 1995,  thành lập bộ phận sản xuất và nghiên cứu và phát triển riêng cho bộ mã hóa quang học. thiết kế và sản xuất nhiều loại Bộ mã hóa quang học, Bộ mã hóa từ tính và các Bộ cảm biến tương tự khác bao gồm Bộ mã hóa tăng dần, Bộ mã hóa tuyệt đối, Bộ mã hóa tháp pháo và Bánh xe cho các ứng dụng điều khiển và định vị trong thị trường công nghiệp. Cung cấp mức hiệu suất cao cho các bộ mã hóa đáng tin cậy.

HTR-HN
HTR-HB
HTR-HM
HTR-HJ (10/100 PPR)
HTR-HJ (2~2500 PPR)
HTR-HD
HTR-MWB-1
HTR-MW
HTR-MW-5
AHB

Hiển thị kết quả duy nhất