Cảm biến đo pH Sensorex

Sensorex cung cấp một loạt các đầu dò pH được thiết kế để theo dõi
trực tuyến nước sạch, nước bẩn và mọi thứ ở giữa.
Giám sát nước thải: Các hoạt động công nghiệp xả nước thải vào hệ
thống cống, hồ hoặc suối được yêu cầu để trung hòa nước thải
trước khi xả.
Nông nghiệp, thủy canh & nuôi trồng thủy sản: Cho dù nước được
sử dụng như một môi trường sống nuôi trồng thủy sản hoặc để cung
cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, độ pH có thể rất quan trọng đối
với sự sống và sự tăng trưởng.

Nguồn nước công nghiệp: Nước nguồn, bao gồm nước mặt và nước ngầm, dễ bị biến động về chất lượng do sự kiện thời tiết, thay đổi theo mùa và xả thải ngược dòng.
Kiểm soát môi trường: Nước thải công nghiệp và đô thị thường được thải ra môi trường sau khi xử lý.

Cảm biến đo pH Sensorex

Hiển thị kết quả duy nhất