Bơm bôi trơn Zenloon

ĐỘNG CƠ GHÉP AD-1/4HP 1/4HP
BỘ LỌC DẦU TỪ TÍNH MFK-3
ĐỘNG CƠ GHÉP AD-1/8HP 1/8HP
BỘ LỌC DẦU MFK-2
BƠM ĐỘNG CƠ LOẠI ROP-3HM
BƠM ĐỘNG CƠ LOẠI ROP-2HADM
BƠM ĐỘNG CƠ LOẠI ROP-2HAM
BƠM ĐỘNG CƠ ĐỨNG ROP-1MAL-1/8HP
BƠM ĐỘNG CƠ ĐỨNG ROP-1MAL-1/4HP
MÁY BƠM XOAY ĐÔI ROP-2HAD
BƠM XOAY DẦU NẶNG ROP-3H
MÁY PHUN DẦU NGẮT QUÃNG CHẠY ĐIỆN WLA-2
MÁY PHUN DẦU ĐIỆN LIÊN TỤC MLASF-280
MÁY PHUN DẦU ĐIỆN LIÊN TỤC MLASF-160
MÁY ÉP BƠ NÚM ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN WLMG-7B
MÁY PHUN BƠ CẦM TAY WLG-D5 , WLG-7 , WLG-7-1 , WLMG-7A
BƠM DẦU HOẠT ĐỘNG MỘT CHIỀU ROP-1A
MÁY BƠM XOAY ĐÔI ROP-2HAD
BƠM ĐIỆN TỪ WL-1
MÁY PHUN DẦUMÁY BƠM DẦU VÀ ĐỘNG CƠ
LỌC DẦU TỰ ĐỘNG VÀ LỌC DẦU CHỈ BÁO ÁP SUẤT VÀ MỨC DẦU

Bơm bôi trơn dòng ROP-10A, 11A, 12A, 13A ||
Dòng DRA-1FS, 2FS, 3FS || Bơm bôi trơn quay 2 chiều.
Dòng ROP-10MA, 11MA, 12MA, 13MA || Với động cơ điện
Bộ bơm bôi trơn KCMM-2, Dòng KCMMA-2
MIC-200, 280, 160 Series || Bơm dầu bôi trơn có bình chứa, hẹn giờ đóng mở và điều chỉnh thời gian phân phối.
MOP-4A, MOP-4B (6.5L) || Với thùng thép Nó có báo động tự động và thiết bị cắt điện.
Dòng KCL-8 || Bơm dầu bôi trơn có bình chứa, vận hành bằng tay.
Bơm bôi trơn WLA-8, WLA-6 || Hoàn thiện với đồng hồ đo mức và bình chứa Làm việc bằng tay
ROP-1VB, 2VB, 3VB Series || Van điều chỉnh áp suất bơm dầu bôi trơn

Bơm bôi trơn Zenloon

Hiển thị kết quả duy nhất