Bơm bánh răng

Bơm bánh răng (có răng ngoài) (chuyển vị cố định) là loại bơm đơn
giản và tiết kiệm.Thể tích quét hoặc chuyển vị của bơm bánh răng
thủy lực sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 200 ml. Chúng có hiệu suất
thể tích thấp nhất của cả ba loại bơm cơ bản (bơm bánh răng, bơm
cánh gạt và bơm piston)

Những máy bơm này tạo ra áp suất thông qua sự ăn khớp của các răng
bánh răng, lực này ép chất lỏng xung quanh các bánh răng để tạo áp suất
cho phía đầu ra.

Một số máy bơm có thể khá ồn so với các loại khác, nhưng máy bơm hiện
đại có độ tin cậy cao và êm hơn nhiều so với các mẫu cũ. Điều này một phần là do các thiết kế kết hợp các bánh răng phân chia, các răng bánh răng xoắn ốc và các biên dạng răng có chất lượng/độ chính xác cao hơn giúp ăn khớp và tháo lưới trơn tru hơn, giảm gợn sóng áp suất và các vấn đề bất lợi liên quan.

Một đặc tính tích cực khác của bơm bánh răng là sự cố nghiêm trọng ít xảy ra hơn rất nhiều so với hầu hết các loại máy bơm thủy lực khác. Điều này là do các bánh răng dần dần mài mòn vỏ và/hoặc ống lót chính, làm giảm dần hiệu suất thể tích của máy bơm cho đến khi nó hoàn toàn vô dụng.

Điều này thường xảy ra rất lâu trước khi bị mòn và khiến thiết bị bị kẹt hoặc hỏng.

Bơm được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, trong đó có các yêu cầu khác nhau như nâng, hạ, mở, đóng hoặc quay và chúng được yêu cầu phải an toàn và lâu dài.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.