Bộ đếm Nemicon

Encoder Nemicon
Bộ mã hóa quay Nemicon bao gồm bộ mã hóa quay đơn và bộ mã hóa quay nhiều vòng.
Bộ mã hóa tuyệt đối Nemincon được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau để phản hồi tốc độ và đo vị trí chính xác.
Bộ mã hóa tuyệt đối Nemicon cung cấp độ phân giải cao, được tăng cường tải trọng xuyên tâm cho vòng bi và cấp IP cao.

Tất cả các bộ mã hóa quang học được sử dụng cho các ứng dụng điều
khiển chuyển động công nghiệp khắc nghiệt.
Bộ mã hóa quang học Nemicon có sẵn trong các phiên bản lỗ rỗng lên
đến 120mm, phiên bản trục rắn và phiên bản thu nhỏ.

Model sản phẩm:
Bộ mã hóa gia tăng
HES-036-2MHC
Incremental Encoder
HES 1024.2MHT.24vdc
Bộ mã hóa tuyệt đối
HES-1024-2MHT , 60mA
Rotary encoder OVW2-06-2MHC Japan
Bộ tạo xung
Nemicon encoder OVW2-25-2MHC
Rotary encoder OEK-50-2
Bộ đếm số vòng quay
OEW2-1024-2MD Nemicon Encoder
OEK-100-2 Rotary encoder
OSS-025-2HC Nemicon encoder
NEMICON rotary encoder SBH2-1024-2T
NE-2048-2MD Nemicon Rotary Encoder
NEMICON rotary encoder SBH-100-D 30-000-55
Absolute Encoder

Bộ đếm Nemicon

Hiển thị kết quả duy nhất