Bộ chia dòng chảy Vivoil

Bơm thủy lực Vivoil một chiều bằng nhôm và có bánh răng bên ngoài
0,17 X0P0101ABBA X0P0102ABBA
0,25 X0P0201ABBA X0P0202ABBA
0,45 X0P0401ABBA X0P0402ABBA
0,57 X0P0501ABBA X0P0502ABBA
XP012 – BƠM LOẠI BH Ø22 MẶT BÍCH HÌNH THÂN
1,27 X0P0911BBBA X0P0912BBBA
1,52 X0P1111BBBA X0P1112BBBA
2h30 X0P1311BBBA X0P1312BBBA
Bơm thủy lực một chiều ø25.4 FLANGE Vivoil
5,9 X1P3101FIIA X1P3102FIIA
6,5 X1P3201FIIA X1P3202FIIA
7,8 X1P3401FIIA X1P3402FIIA
9,8 X1P3601FIIA X1P3602FIIA
XP119 – BƠM LOẠI BH ø32 MẶT BÍCH
4,9 X1P2941DBBA X1P2942DBBA
5,9 X1P3141DBBA X1P3142DBBA
6,5 X1P3241DBBA X1P3242DBBA
7,8 X1P3441DBBA X1P3442DBBA
9,8 X1P3641DBBA X1P3642DBBA
XP123
Bơm thủy lực một chiều Vivoil ø50.8 SAE-AA FLANGE
0,9 X1P1661BBBA X1P1662BBBA
1.2 X1P1761BBBA X1P1762BBBA
1.7 X1P1861BBBA X1P1862BBBA
2.2 X1P2061BBBA X1P2062BBBA
2.6 X1P2161BBBA X1P2162BBBA
Bơm thủy lực một chiều ø50.8 FLANGE
15 X3P6601AAAA X3P6602AAAA
18 X3P6801AAAA X3P6802AAAA
21 X3P7001AAAA X3P7002AAAA
27 X3P7201AAAA X3P7202AAAA
32 X3P7401ABBA X3P7402ABBA
Bơm thủy lực một chiều ø101.6
64 X3P8531IFFA X3P8532IFFA
70 X3P8631IFFA X3P8632IFFA
74 X3P8731IFFA X3P8732IFFA
90 X3P8931IFFA X3P8932IFFA
Động cơ thủy lực một chiều Vivoil
Động cơ loại HY Ø50 Mặt bích gang GU213
Động cơ loại BH Ø50 Mặt bích gang GU210
Động cơ loại A SAE Ø82.5 Mặt bích gang GU219
Bơm thủy lực đảo chiều ø22 FLANGE
0,17 X0R0101ABBE
0,25 X0R0201ABBE
0,45 X0R0401ABBE
0,57 X0R0501ABBE
0,76 X0R0601ABBE
0,98 X0R0701ABBE
1,27 X0R0901ABBE
1,52 X0R1101ABBE
2h30 X0R1301ABBE
Bơm thủy lực đảo chiều Vivoil ø32 BH FLANGE

Bộ chia dòng chảy Vivoil

Hiển thị kết quả duy nhất